PROVENT MSL d.o.o.

Vatroslava Lisinskog 25, Subotica

 064/884-3927

info@lunos.rs

PROVENT MSL doo

Sonje Marinković 70/29

Subotica

+381 64 88 43 927

+381 66 80 38 221

info@lunos.rs

Rekuperacija E2

Novi LUNOS e2 energetski još efikasniji i tiši sa automatskom kontrolom vlage


LUNOS  sistem za kontrolisanu ventilaciju sa toplotnom rekuperacijom.

 

Lunos e2 je sistem sa veoma visokim toplotnim iskorišćenjem koji iznosi 93,6%. Glasnost rada jedinice je smanjena na svega 11 dB, što je ispod praga čujnosti za čoveka. Prednost koju kupci uživaju se odražava na odgovarajuću izmenu vazduha pri potpuno zatvorenim prozorima bez gubitka toplote. Lunos e2 je poznat po veoma niskim troškovima ugradnje - nema potrebe za instalacijom razvodnih cevi, zato je odlično rešenje za novogradnje kao i za sanacije. Automatska kontrola vlage obezbeđuje optimalni rad sistema i obezbeđuje optimalnu klimu okruženja u svim godišnjim dobima.
 

Na godišnjem nivou pojedinačna rekuperatorska jedinica potroši približno 2, 3 evra električne energije. Filteri su trajni i peru se pod tekućom vodom. Možete izabrati i posebne filtere za polen i ostale alergente koji su veoma korisni ljudima sa osetljivim zdravljem ili podložni alergijama.

 

Pogledajte kratak film o montaži Lunos e2 kontrolisanog ventilacionog sistema u Sloveniji!

NOVA generacija najprodavanijeg sistema za kontrolisanu ventilaciju - Lunos e2. Sistem za kontrolisanu ventilaciju Lunos e2 se svake godine unapređuje tako da je godine 2016 bio ponovo nagrađen kao najbolji ventilacioni sistem "Best of 2016.", u isto vreme je dobio i prestižnu nagradu za energetsko najefikasniji proizvod godine »Best product of the year 2016« v kategoriji funkcionalnost i ekologija.

Prednosti Lunos e2Nečujan rad

Elektromotori visoke efikasnosti, zadnja tehnologija - ekonomični i ekološki, u kombinaciji sa optimizovanim i posebno projektovanim ventilatorima su poznate zvuke ventilacionih sistema skoro potpuno otklonili. Sa samo 11,5 dB* na 1. stepenu, 17,5 dB* na 2. stepenu in 23 dB* na 3. stepenu rada (čemu odgovara 17, 38 odnosno 48 m3/h zapreminskog kapaciteta) se jedinica klasifikuje u područje daleko ispod DIN zahtevanim graničnim vrednostima za životne i spavaće prostore. LUNOS postavlja potpuno nove standarde u smislu nivoa zvuka u kontrolisanoj ventilaciji. Poređenja radi - smanjenje zvuka za 3dB znači upola manji nivo intenziteta zvuka. Nova generacija Lunos e2 je  smanjila glasnost tako efikasno da je je pribiližno 3 puta manja nego što zahtevaju najstrožiji standardi. 

 

Ekološki

Prema izračunatoj potrošnji energije 0,07 W/m3/h je e2 izuzetno energetski efikasan i zato aktivno doprinosi očuvanju okoline kao i uštedama koje se osećaju u kućnom budžetu. Specifikacije aktuelnog standarda DIN 1946-6 za naprave energetske efikasnosti E su prevaziđena višestruko što jedinicu e2 postavlja na 1. mesto među uporedivim proizvodima.

 

Inovativnost

e2 radi po poznatom principu regenerativne izmene toplote, koju je firma LUNOS unapredila skoro do savršenstva. Takozvani acuvent - toplotni akumulator je postavljen na sredinu protoka vazduha, koga uspostavlja ekonomični motor sa aksijalnim ventilatorom. Promenom smera toka vazduha koji se namenski prouzrokuje radom ventilatora, keramično jezgro akumulira toplotu iz vazduha koji se izvlači iz prostora i tu energiju prenosi na ulazni vazduh. Taj proces je toliko efikasan, da se pri promeni vazduha gubi samo 10% energije za grejanje. Za uravnotežen rad je preporučljivo ugraditi dve jedinice, odnosno parni broj jedinica e2. Veoma važan deo ventilacione jedinice je efikasan filter. Filteri su trajni i jednostavni za čišćenje. Za ljude sa alergijama i nežnijim zdravljem nudimo posebne mikro filtere koji obezbeđuju da cvetni prah, nečistoće i čestice prašine ne mogu ući u životni prostor.

 

Veličina

 e2 je najmanja decentralizovana jedinica za kontrolisanu ventilaciju životnih prostora sa rekuperacijom toplote i radi po principu regenerativne izmene toplote.  Uz pomoć najmodernije tehnologije nam je pošlo za rukom konstruisati akumulator toplote iz keramičkog kompozita koji ima povraćaj toplote u vrednosti 93,6%. Kombinacija sa visoko efikasnim ekonomičnim i ekološkim elektromotorom i pametnom kontrolom je omogućila LUNOS-u razvoj najštedljivije jedinice za kontrolisanu ventilaciju.

 

Integrabilnost

Svuda gde je ugrađen bilo koji LUNOS-ov sistem za kontrolisanu ventilaciju se e2  može instalirati u već postojeće otvore u spoljnim zidovima tipa ALD-R 160 ili ALD-R 160 L v LUNOtherm elementima. e2  se može kombinovati i u novogradnjama sa svim LUNOtherm elementima. U kombinaciji sa LUNOtherm fasadnim elementima ostane pored prozorskog okvira jedva vidljiv otvor. Rešetke i zahvati u zid nisu više potrebni.

 

Svestranost

LUNOS e2  se može upotrebiti u novogradnji kao i kod sanacija. U novogradnji se e2 može ugraditi uspostavlljanjem zidnog koćišta pri formiranju zidova ili kasnije (ili kod sanacija) probojem zida u prečniku 162mm - što se izvodi posebnom bušilicom. Zid mora biti minimalno 30cm debljine (sa uračunatom izolacijom). Jedinica se sa niskonaponskim kablom (12V) poveže direktno sa kontrolnom jedinicom (220V).

 

Kontrolisana ventilacija sa rekuperacijom toplote je sa LUNOS e2 jedinicom efikasnije nego ikada.

 

  • Potrošnja električne energije po svaki jedinici je: 1,2 W pri zahtevanom protoku 17 m3/h
  • 2,3 W pri zahtevanom protoku 38 m3/h
  • 3,0 W pri zahtevanom protoku 48 m3/h


To znači potrošnju od 0,07 W/m3/h pri povratku toplote v vrednosti 93,6 %.

Važna nam je trajnost!
 Svi proizvodi su proizvedeni isključivo iz ekoloških i recikliranih materijala. Postupci obrade su takođe u okviru najsavremenijih ekoloških normi.